Związek Harcerstwa Polskiego
  Skauting
 

 

Światowa Organizacja Ruchu Skautowego

 

(WOSM) jest największą międzynarodową organizacja skautową.Powstała w 1922 roku ciesząc się akceptacją twórcy skautingu generała Roberta Baden-Powella.

W gronie członków założycieli znajdował się także Związek Harcerstwa Polskiego.

Obecnie WOSM zrzesza ponad 16 milionów skautek i skautów na całym świecie.

WOSM jest organizacją uznaną i szanowaną przez organizacje międzynarodowe, blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, Radą Europy i innymi.

Członkostwo WOSM jest otwarte dla wszystkich narodowych organizacji skautowych, które spełniają wymogi członkostwa Wymogi te to między innymi: posiadanie osobowości prawnej i statusu zatwierdzonego przez Komitet Światowy, niezależność, apolityczność, dobrowolny charakter organizacji, przyjęcie celów, zasad i metody skautowej, otwartość na wszystkich akceptujących te zasady.
Z każdego kraju może zostać przyjęta tylko jedna organizacja skautowa bądź federacja organizacji.

http://www.scout.org

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=